Leathanach Baile Seol Ríomhphost Chugainn Mapa Láithreáin
Foirgnimh Éagsúla Foirgneamh sa Tulach Mhór Foirgneamh i mBaile Átha Troim Foirgneamh i gCeatharlach

Athúsáid Faisnéise na hEarnála Poiblí

Na Rialacháin um Athúsáid Faisnéise na hEarnála Poiblí (IR 279 de 2005)


Comhlíonann an Roinn Airgeadais na  Rialacháin um Athúsáid Faisnéise na hEarnála Poiblí agus molaimid go ndéanfaí an fhaisnéis a tháirgimid a athúsáid.
Tá an fhaisnéis go léir a bhíonn ar ár suíomh gréasáin faoi chóipcheart ag an Roinn Airgeadais mura léirítear a mhalairt.  Féadfaidh tú an fhaisnéis ar an suíomh gréasáin seo a úsáid in aon fhormáid saor in aisce.
Tá cóipeáil, cóipeanna a dhéanamh don phobal, foilsiú, craoladh agus aistriú go teangachacha eile san áireamh ar athúsáid.  Clúdaíonn sé taighde agus staidéar neamhthráchtála freisin.
Tá athúsáid faoir réir ag na coinníollacha seo a leanas.  Ní mór duit:

  • Aitheantas a thabhairt don fhoinse agus dár gcóipcheart i gcásanna a dtugann tú an fhaisnéis do dhaoine eile;
  • An fhaisnéis a atáirgeadh go cruinn;
  • Gan an fhaisnéis a úsáid ar shlí mhíthreorach;
  • Gan an fhaisnéis a úsáid agus fógraíocht á déanamh agat nó táirge nó seirbhís faoi leith á chur chun cinn agat;
  • Gan an fhaisnéis a úsáid le haghaidh nó mar thaca do chríocha neamhdhleathacha, mímhorálta, calaoiseacha nó mímhachánta.

Níl an Roinn Airgeadais faoi dhliteanas as aon chaillteanas ná aon dliteanas a bhaineann le hathúsáid faisnéise agus ní dheimhníonn an Roinn Airgeadais go bhfuil an fhaisnéis cothrom le dáta ná saor ó earráidí. Ní údaraíonn an Roinn Airgeadais go mbeadh cearta eisiacha ag aon úsáideoir a cuid faisnéise a athúsáid.


Déan teagmháil le haghaidh tuilleadh eolais maidir le hathúsáid faisnéise arna cothabháil ag an Roinn Airgeadais

nó féach ar na mionsonraí ar an suíomh gréasáin www.psi.gov.ie