Leathanach Baile Seol Ríomhphost Chugainn Mapa Láithreáin
Foirgnimh Éagsúla Foirgneamh sa Tulach Mhór Foirgneamh i mBaile Átha Troim Foirgneamh i gCeatharlach

Ráiteas Príobháideachais

Ginearálta

Tá meas iomlán ag an Roinn Airgeadais ar do cheart chun príobháideachta agus ní bhaileofar aon fhaisnéis phearsanta i do leith ar an láithreán gréasáin seo gan cead a fháil uait ar shlí shoiléir. Déileálfar le haon fhaisnéis phearsanta a thabharfaidh tú leis na caighdeáin slándála agus rúndachta is airde, i ndianchomhréir leis na hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 agus 2003.        

Ní roinnfear aon fhaisnéis a chuirfidh tú ar fáil i dteachtaireacht ríomhphoist chuig ceann de na seoltaí a liostaítear ar fud ár láithreáin le páirtithe seachtracha agus ní úsáidfear é ach amháin chun na críche a gcuirfidh tú ar fáil é.
Ní nochtaítear aon fhaisnéis pearsanta ná mionsonraí maidir le hidirbheartaíochtaí aonair dúinn le brabhsáil ghinearálta gréasáin, cé go mbíonn faisnéis áirithe staitistiúil agus theicniúil ar fáil dúinn trínár soláthraí seirbhísí idirlín, ar fhaisnéis í a bhíonn logáilte ag gnáthfhreastalaithe gréasáin ar an idirlíon.


Teicniúil

Tá na mionsonraí teicniúla a logáiltear teoranta do na nithe seo a leanas:

  • An seoladh IP óna bhfuil rochtain agat ar ár suíomh gréasáin (is éard is seoladh IP ann ná an uimhir a shanntar go huathoibríoch chuig do ríomhaire nuair a bhíonn tú ag scimeáil ar an ngréasán. Úsáidtear seoltaí IP chun anailís a dhéanamh ar threochtaí, chun an suíomh a riar, chun gluaiseachtaí úsáideoirí a rianú, chun faisnéis staitistiúil a bhailiú agus níl siad nasctha le faisnéis inaitheanta phearsanta);
  • An cineál brabhsálaí agus córas oibriúcháin a úsáidtear chun rochtain a fháil ar ár suíomh (mar shampla Internet Explorer, Firefox, Windows, Linux);                     
  • Am agus dátaí cuairteanna chuig ár suíomh;                                                            
  • Na leathanaigh a rabhthas ag féachaint orthu;                                                           
  • Seoladh idirlín an tsuímh ghréasáin a bhfaigheann tú rochtain ar ár suíomh as, lena n-áírítear aon téarmaí cuardaigh a úsáidtear.                      
  • Úsáidtear fianáin ar an suíomh gréasáin seo a chuireann ar chumas brabhsálaí gréasáin cuairteoirí cuimhne a choinneáil ar na leathanaigh ar an suíomh gréasáin ar facthas cheana féin iad.

Bainimid úsáid as an bhfaisnéis seo chun cabhrú linn ár láithreán a dhéanamh níos úsáidí do chuairteoirí, chun foghlaim faoin líon cuairteoirí chuig ár suíomh agus faoin gcineál teicneolaíochta a úsáideann ár gcuairteoirí. D’fhéadfadh sé go dtiomsóimis staitisticí comhbhailithe faoinár n-úsáideoirí ó thaobh an líon cuairteoirí, patrúin tráchta agus faisnéis a bhaineann leis an láithreán ach ní rianaimid ná ní thaifeadaimíd faisnéis faoi dhaoine aonair ar a gcuairteanna agus ní bheidh aon fhaisnéis inaitheanta phearsanta san áireamh i staitisticí den sórt sin.

Naisc

Tá naisc inár suíomh gréasáin le suímh eile agus níl an Roinn Airgeadais freagrach as na cleachtais phríobháideachais in aon cheann de na suímh eile sin. Molaimid go mbeadh tú ar an eolas faoi sin nuair a fhágann tú ár suíomh agus go léann tú na ráitis phríobháideachais ar shuímh ghréasáin eile a dtugann tú cuairt orthu agus a bhailíonn faisnéis inaitheanta phearsanta.

Fógra maidir le hathruithe ar an bPolasaí Príobháideachais

Tá ceart ar cosaint ag an Roinn Airgeadais dá lánrogha féin an ráiteas príobháideachais seo a athrú tráth ar bith agus ba chóir duit an ráiteas príobháideachais seo a sheiceáil go rialta i gcomhair aon leasuithe.

Gluais de na téarmaí teicniúla a úsáidtear

Brabhsálaí Gréasáin – Na bogearraí a úsáideann tú chun leathanaigh gréasáin a léamh. Is samplaí de bhrabhsálaithe gréasáin iad Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator agus Opera.

Seoladh IP – Sonraí inaitheanta le haghaidh do ríomhaire (nó ríomhaire do chuideachta idirlín), i gcód “prótacail idirlín” (mar shampla 192.168.72.34). Tá seoladh IP uathúil ag gach ríomhaire atá ceangailte leis an ngréasán, cé go bhféadfadh sé tarlú nach mbeadh sé mar an chéile gach uair a gceanglófaí leis an ngréasán.

Fianáin – Blúiríní beaga faisnéise, arna stóráil i dtéacschomhaid shimplí agus arna gcur ar do ríomhaire ag suíomh gréasáin. Is féidir leis an suíomh gréasáin fianáin a léamh nuair a thabharfaidh tú cuairt air arís. D’fhéadfadh go mbeadh baint ag an bhfaisnéis a stóráiltear ar fhianáin le do ghnásanna brabhsála ar an leathanach gréasáin, nó le huimhir aitheantais uathúil le go bhféadfaidh an suíomh gréasáin “cuimhne” a choinneáil ort nuair a thabharfaidh tú cuairt ar an láithreán arís. Tríd is tríd, ní bhíonn aon fhaisnéis phearsanta ar fhianáin as a bhféadfaí tú a aithint, mura dtugann tú faisnéis den sórt sin don suíomh gréasáin.