Leathanach Baile Seol Ríomhphost Chugainn Mapa Láithreáin
Foirgnimh Éagsúla Foirgneamh sa Tulach Mhór Foirgneamh i mBaile Átha Troim Foirgneamh i gCeatharlach

Séanadh

Rinneadh gach iarracht a chinntiú go bhfuil an fhaisnéis a chuirtear ar fáil ar ár suíomh gréasáin cruinn agus cothrom le dáta. Má thugann tú aon earráidí nó aon easnaimh faoi deara, cuir sin in iúl dúinn le do thoil chomh luath agus is féidir leat agus ceartóimid iad. Ní ghlacaimid aon fhreagracht agus ní thugaimid aon ráthaíochtaí, aon ghealltanais ná aon bharántaí maidir le cruinneas, iomláine nó nádúr cothrom le dáta na faisnéise a chuirtear ar fáil ar an suíomh gréasáin ag an am agus ní ghlacaimid le haon dliteanas a bheag ná mór a leanann as aon earráidí nó easnaimh.

Tá ceart ar cosaint againn an fhaisnéis a chuirtear ar fáil anseo a athbhreithniú, a leasú, a athrú nó a scriosadh ag tráth ar bith, ach ní bheimid freagrach ná faoi dhliteanas i ndáil le haon athbhreithniú, leasú, athrú ná scriosadh den sórt sin. Is é an t-úsáideoir agus é sin amháin atá freagrach as aon chaillteanas a tharlaíonn as an bhfaisnéis a bhíonn ar an suíomh gréasáin seo a úsáid.