Leathanach Baile Seol Ríomhphost Chugainn Mapa Láithreáin
Foirgnimh Éagsúla Foirgneamh sa Tulach Mhór Foirgneamh i mBaile Átha Troim Foirgneamh i gCeatharlach

FÁILTE CHUIG AN SUÍOMH GRÉASÁIN um DHÍLÁRÚ

Cuireann An Lár-Aonad um Dhílárú de chuid na Roinne Airgeadais an fhaisnéis is deireanaí agus ábhar maidir le dul chun cinn an Chláir um Dílárú ar fáil go rialta ar an suíomh seo. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil freisin ar shuíomh gréasáin gach ceann de na heagraíochtaí díláraithe aonair.

Le Clár um Dhílárú na Seirbhíse Poiblí de chuid an Rialtais atá ann faoi láthair, beidh oifigí sa Státseirbhís, i nGníomhaireachtaí Stáit agus Ranna iomlána á n-aistriú chuig ionaid éagsúla sna cúigí.

Fógra Rialtais 14 Deireadh Fómhair 2008